OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 24.03.2021 15:00:30 

Geológia‚ ktorá nás chráni...

Použitie geotechniky a geofyziky

Vitajte na stránke ekogeo.wbl.sk v sekcii Geotechnika a geofyzika

podľa certifikátov https://ekogeo.wbl.sk/CERTIFIKATY.html a živnosti

 

NOVINKA!!!

Nové technické vybavenie:

od stavieb /nivelačné merania/ až po meranie vodivosti, Ph, slanosti, a teploty povrchovích a podzemných vôd, studní, priesakových skládkových kvapalín a kvapalín v retenčných nadržiach a následná konzultácia v oblasti environmentálnej geológie.

 Pribudne aj:

- geologia svahových pohybov s analýzou ich aktivity

- meranie radónu v pôdnom vzduchu

- geofyzikálne elektromagnetické merania pre vyhladávanie starých inžinierskych sieti a pre archeológiu

 


Geofyzika pre potreby archeológie:

 

CMD-Explorer


Hydrogeochémia /skládky, povrchove a podzemné vody, studne/


Zosuvy pôdy: GNSS GPS PROMARK2

 


 
Počasie Trnava - Svieti.com