OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 24.03.2021 15:00:30 

Geológia‚ ktorá nás chráni...

Geológia banských znečistení a skládok
Geológia banských enviro - záťaží, skládok, geológia a geotechnika environmentálny manažment,
monitorovanie starých banských znečistení a enviro záťaži 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

odbery vôd na analýzu
- analýza plošného znečistenia pôd
- analýza v akreditovanom  laboratóriu
- meranie aktivity  zosuvou pomocou  GNSS
- meranie aktivity zosuvou pomocou geofyziky
...
Meranie anomálií v geoelektrickom poli
 
PONUKA ČINNOSTÍ, KTORÉ VYKONÁVAM V ZMYSLE VODNÉHO ZÁKONA Č.364/2004 Z.z. – KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU A SKÚŠKY NETESNOSTÍ OBJEKTOV S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK V SÚLADE S §39 VODNÉHO ZÁKONA:

Skúšky tesnosti:

  • skladovacích nádrží t.j. zásobníkov /kovových, laminátových, plastových, smaltovaných atď./ na nebezpečné látky resp. ropné produkty,
  • potrubných rozvodov,
  • záchytných havarijných vaní resp. záchytných havarijných jímok,
  • žúmp pre odpadové vody,
  • žúmp na skladovanie tekutých hospodárskych hnojív a silážnych štiav,
  • čerpacích staníc PHM,
  • odlučovačov ropných látok,
  • lapačov olejov,
  • priemyselných podláh,
  • manipulačných plôch, atď.

 
taktiež zaisťujem metodický výskum, geofyzikálne merania, poradenstvo a služby v nasledujúcich oblastiach:
 

smiley geofyzikálny prieskum na účely ochrany životného prostredia (monitor
 ovanie podložia skládok, znečistenie pôdy a podzemných vôd)*

smiley geofyzikálne mapovanie pre archeologický prieskum*


KONTAKT:

+421 944 326 563,

+421 950 554 984,

hoffman.geology@gmail.com,

ekogeo@wbl.sk

 
 

cenník:

Parameter Cena €
Režijné práce 35.00*
pH 2.00
NH4 15.00
SO4 10.00
F- 6.00
Cl- 6.00
CHSK-Cr 12.00
CHSK-Mn 9.00
EOX 35.00
AOX 32.00
PAU 60.00
NEL -IČ 25.00
TOC 25.00
CN- 9.00
B 30.00
Cr 12.00
Hg 7.00
 Fenoly 30.00
rozp. O2. 2.00


*cena dohodou telefonicky

cena za laboratorium je v tabuľke!!

69.90*  € tvorba mapových podkladov z nameraných údajov podla potreby zákazníka

9.90* €/hod. za konzultácie priamo v teréne

5.90* € za vystavenie protokolu o geotechnickej skúške a 35 € / protokol o merani na skládkach /vody/

 

Vitajte na stránke ekogeo.wbl.sk v sekcii Geotechnické skúšky
Počasie Trnava - Svieti.com