OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 24.03.2021 15:00:30 

Geológia‚ ktorá nás chráni...

ECOLOGY

Vitajte na stránke ekogeo.wbl.sk v sekcii ECOLOGY

 

 

______________________________________________________

 

    1. Výsledky merania fyzikálných vlastností povrchových a podzemných vôd SEREĎ

pokračovanie z  http://www.ekogeo.wbl.sk/GEOLOGY.html.

    meranie fyzikálnych vlastností

 

Samotné meranie vodivosti a teploty prebiehalo pomocou pristroja WTW cond 350i s jednou vodivostnou elektródou a teplomernou elektródou. Merania vo vrtoch nebolo možné zistit zonálnosť z dovodu osadenia čerpadla na ústi vrtu. Možnosť premeriať hodnoty zonalnosti sa dalo iba v dvoch pripadoch a to v Dolnej strede v kopaných studniach DS- Ozimy a DS-Kulich a to iba do hlbky dvoch a troch metrov pod hladinu h.p.v.

Celkovo počet meracích bodov je 46 z toho 31 sa nachádza na brehoch jazier štrkovisko Šintava – 3body, „kačičarne Šintava – 13bodov, rameno Čepeň -6bodov (po tri body v oboch jazerách), Zelenka Dolná Streda – 9bodov. Dva meracie body sa nachádzajú na pravom brehu toku Váh a dva body v potoku Derňa vo Velkej Mači. Zbytok meracích bodov (8) sú studne vŕtané (5-Szabo, Milan, Stoček, Bosý, a artézska studňa v Dolnej Strede) a kopané (3- u Zuzanky, Kulich, Ozimy).

 

Dátum:

20.7.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokality:

Kačičarne

Bane

Rameno

Zelenka

Váh-Čepeň

Váh - Camp

DS-artez.

 

 

Vodivosť:

mS/m

mS/m

mS/m

mS/m

mS/m

mS/m

mS/m

 

 

 

100.10

41.4

121.8

40.3

36.7

37

61.6

 

 

 

98.90

41.5

120.5

40.3

 

 

 

 

 

 

101.30

41.4

123

40.6

 

 

 

 

 

 

96.50

 

122.1

40.8

 

 

 

 

 

 

120.00

 

119.6

40.7

 

 

 

 

 

 

135.00

 

119.6

40.8

 

 

 

 

 

 

136.10

 

 

40.6

 

 

 

 

 

 

98.20

 

 

40.5

 

 

 

 

 

 

90.20

 

 

39.8

 

 

 

 

 

 

92.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.20

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokality:

DS-Bosý

DS-Ozimy

DS-Kulich

Vin.-Stoček

Vin.Zuzanka

DS-Szabo

DS-Milan

Derňa - V. Mača

 

Vodivosť:

mS/m

mS/m

mS/m

mS/m

mS/m

mS/m

mS/m

mS/m

 

 

135.1

80.2

67.6

90.3

133.1

107.1

117.2

108.7

Tab.1.: Tabulka hodnôt vodivosti vo vsetkých odberný miestach (pri vrtoch a studniach je uvádzaná najvyššia hodnota).

 

 

  Obr.:1. Lokalizácia monitorovacích bodov.

 


 

4.     hodnotenie výsledkov


 

4.1     Vŕtané, kopané studne a vrty

Výsledky merania fyzikálnych vlastností povrchových a podzemných vôd priniesli náhľad do problematiky kontaminácie povrchový a podzemných vôd v okolí mesta Sereď.

V monitorovacích studniach v oblasti Dolnej Stredy na záhradkách za cukrovarom boli zistené zvýšené hodnoty vodivosti s narastajúcim trendom smerom na JZ a to vŕtaná studna DS-Szabo s hodnotou vodivosti 107.1 mS/m a teplotou 14.4 °C po odčerpaní cca 500l vody, ďalej studňa DS-Milan s hodnotou vodivosti 117.2 mS/m a teplotou 13.9 °C taktiež po odčerpaní cca 500l vody. Najvyššie hodnou preukázala najzápadnejšia studňa DS- Bosý a to s hodnotou vodivosti 135.4 mS/m a teplotou 13.1 °C po odčerpaní cca 50l. Ide zerjem o znečistenie podzemnej vody antropogénnym činitelom a to skládka lúženca nikolvá Huta i ked smer prúdenia podzemných vôd je to smerom od S na J. Preto vzniklo podozrenie na veľké znečistenie vôd smerom na J od skládky keže už aj na sever od skladky teda v proti smere prúdenia podzemných vôd sú zvýšené hodnoti vodivosti čo poukazuje na zvýšeny obsah rozpustených látok. Tieto studne by boli vhodné na chcemickú analýzu prvkov Ni, Fe, Cr, V, Co a by sa potvrdila alebo vylúčila spojitosť týchto nameraných hodnôt vodivosti s kontamináciu pochádzajúcou zo skládky lúženca.

Studne na JV od skládky, konkrétne kopané studne DS-Ozimy vykazujú nižšie hodnoty vodivosti ako predošlé studne, ktoré sú severenejšie. Je to zrejme spôsobené väčším priesakom vôd z rieky Váh a tím je väčšia filtrácia a dekontaminácia resp. zriedovanie podzemnej vody v týchto studniach. Namerané hodnoty sa pohybujú od 74.3 mS/m a teplotou 15.0 °C v hĺbke 4m a 80.2 mS/m a 13.0 °C v hlbke 5m. Daľšia kopaná studňa studňa preukazuje este nižšie hodnoty vodivosti avšaj je zaujmave že sa nachádza ďalej od rieky Váh. Namerané hodnoty sú: v hĺbke 3m je vodivosť 65.1 mS/m a T= 18.8 °C v hĺbke 4m je 66.2 mS/m T=13.5 v hĺbke 5m je vodivosť 67.6mS/m T= 12.8 °C. Z narastajúcou hĺbkou je preukázaná narastajúca vodivosť teda aj nárast rozpustených látok.

Artézska studňa v parku pri kostole v Dolnej Strede preukazuje hodnoty 61.3 mS/m a T= 16.4 °C po odčerpani neznámeho ale veľkého objemu viac ako 500l vody. Meranie sa opakovalo dvakrát, hodnoty po 10min. Boli 61.6mS/m a T= 16.2 °C. Voda je čerpaná s neznámej hĺbky. Voda je číra so zápachom od H2S čo poukazuje na značnú hĺbku vrtu. Voda je podľa nešpecifikovaných zdrojov pitná, bola prevedená chemická analýza, s ktorej sa doposial nepodarilo získať protokol.

V rámci monitoringu okolia mesta Sereď budú monitorované aj studne a vrty v obci Vinohrady nad Váhom. Tu sú dve odberné monitorovacie miesta a to prameň Stoček a studňa „u Zuzanky“. Prameň stoček je zrejme horizontálny odvodňovací vrt. V prameni Stoček sa merala vodivosť a teplota 4 krát po 10min. a prietok. Hodnoty vodivosti a teploty su v grafe 3. Bol nameraný prietok: obe potrubia spolu: 0.5l/s, iba nerezové potrubie 0.08l/s.

 

O.M.

LATITUDE

LONGITUDE

mS/m

O.M.

LATITUDE

LONGITUDE

mS/m

1

48.2712167

17.75246667

61.6 mS/s

25

48.28178333

17.74916667

101.3 mS/m

2

48.2763

17.7306

135.4 mS/m

26

48.28148333

17.74946667

96.5 mS/m

3

48.26615

17.75565

80.2 mS/m

27

48.28116667

17.74928333

120.3 mS/m

4

48.27235

17.7468

67.6 mS/m

28

48.28085

17.74913333

135.0 mS/m

5

48.2766314

17.73216326

107.1 mS/m

29

48.2806

17.74918333

136.1 mS/m

6

48.2762

17.73203333

117.2 mS/m

30

48.28013333

17.74901667

98.2 mS/m

7

48.33185

17.75431667

90.3 mS/m

31

48.2803

17.74905

90.2 mS/m

8

48.3245

17.75335

133.1 mS/m

32

48.28

17.74933333

92.5 mS/m

9

48.2612833

17.76321667

40.3 mS/m

33

48.27955

17.74943333

96.2 mS/m

10

48.2609833

17.76315

40.3 mS/m

34

48.27868333

17.7496

93.7 mS/m

11

48.2605667

17.7633

40.6 mS/m

35

48.27846667

17.75031667

48.2 mS/m

12

48.2598833

17.76393333

40.8 mS/m

36

48.30855

17.74091667

121.8 mS/m

13

48.25945

17.76471667

40.7 mS/m

37

48.3098

17.74

102.5 mS/m

14

48.2591333

17.76533333

40.8 mS/m

38

48.31096667

17.73863333

123.0 mS/m

15

48.2589667

17.76588333

40.6 mS/m

39

48.3133

17.737

122.1 mS/m

16

48.2587833

17.76845

40.5 mS/m

40

48.31291667

17.7401

119.6 mS/m

17

48.2591667

17.76965

39.8 mS/m

41

48.31356667

17.74165

119.6 mS/m

18

48.24755

17.70445

108.3 mS/m

42

48.3136

17.74265

36.7 mS/m

19

48.2477833

17.70403333

108.7 mS/m

43

48.29188333

17.75726667

37.0 mS/m

20

48.2817333

17.74678333

41;4 mS/m

45

48.24755

17.721117

108.3 mS/m

21

48.28285

17.74576667

41.5 mS/m

46

48.247783

17.7207

108.7 mS/m

22

48.2790167

17.74756667

41.4 mS/m

 

 

 

 

 

23

48.2817667

17.74978333

100.1 mS/m

 

 

 

 

 

24

48.282

17.74918333

98.9 mS/m

 

 

 

 

 

Tab.1.: Tabulka hodnôt vodivosti vo všetkých meracích bodoch.

Prílohy:

  

  P.:1.Graf vodivosti v povrchových vodách.

 

   P.:2. Mapa šírenia kontaminácie podla vodivosti.

 

   P.:3. Satelitná snímka studovanej oblasti z hodnotami vodivosti na pozorovacách bodoch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Počasie Trnava - Svieti.com